Naujienos

Naujos priemonės gerinti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybei

Profesinė reabilitacija – vienas svarbiausių neįgaliųjų socialinės integracijos grandžių Lietuvoje. Per nepilną dešimtį metų šioje srityje yra išties daug nuveikta - užtikrintas profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumas neįgaliesiems Lietuvoje, parengta metodinė bazė, nuolat tobulinama specialistų kvalifikacija. Jeigu 2005 m. šiomis paslaugomis pasinaudojo tik 12 neįgaliųjų, tai paskutiniais metais kasmet šią programą baigia apie 500 neįgaliųjų ir jų įsidarbinimo rezultatai siekia daugiau nei 60 proc. Tokie pasiekimai neįgaliųjų įsidarbinimo srityje niekuo nenusileidžia kitų Europos šalių pasiekimams, o neretai net ir lenkia kai kurių aukštą išsivystymo lygį pasiekusių Europos šalių rodiklius.

Puslapiai